Externe Klachtenregeling HBS Accountancy & Advies B.V.

Doel van de klachtenregeling
Het doel van onze klachtenregeling is:

 • Klachten van klanten naar ieders tevredenheid op te lossen;
 • Van de klachten te leren en zonodig wijzigingen aan te brengen in ons interne beheersingsysteem.

Hoe dient u uw klacht in

Mondeling: bij de accountant/directeur H.B. Scholte RA
Per e-mail: herbert@hbsaccountancy.nl
Schriftelijk: aan de accountant/directeur H.B. Scholte RA op het kantoor
Adres: Stationsstraat 2, 9463 RM Eext

Wat meldt u bij het indienen van een klacht?

Wij vragen u, indien van toepassing, de volgende gegevens te vermelden:

 • uw eigen naam, bedrijfsnaam, naam en adres, uw (mobiele) telefoonnummer en/of uw emailadres;
 • een duidelijke omschrijving van de klacht;
 • de reden waarom u de klacht indient;
 • omstandigheden en/of aanleiding voor de klacht.

Klachtbehandeling

Wij behandelen uw klacht/opmerking op de onderstaande wijze:

 • Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht zullen wij:
  a) òf telefonisch of schriftelijk reageren om de klacht af te handelen,
  b) òf de ontvangst van uw klacht schriftelijk bevestigen.
 • Als wij in eerste instantie volstonden met een bevestiging van ontvangst van uw klacht, zullen wij binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw klacht uw klacht afhandelen.
 • Wij zullen bij een reactie op uw klacht aangeven met wie u te maken heeft.
 • Bij onze inhoudelijke reactie op uw klacht zullen wij u aangeven op welke wijze wij uw klacht willen afhandelen. Als dat niet direct kan, zullen wij aangeven binnen welke termijn we verwachten dat de klacht afgehandeld kan worden. U kunt op elk moment in deze procedure uw klacht intrekken. Deze procedure stopt op dat moment.

Wij hopen u met het bovenstaande voldoende geïnformeerd te hebben. Wij doen ons uiterste best het ontstaan van klachten te voorkomen. Als u van mening bent dat uw klacht niet volgens de bovengenoemde werkwijze is behandeld, of is de klacht naar uw oordeel nog steeds niet bevredigend afgehandeld, dan kunt u uw klacht voorleggen  aan de Raad voor Geschillen van de NBA.